Lisa Kerker is a research student in Public Law at the Faculty of Law, Lund University. Her doctoral research project in migration law investigates and analyses the roles Swedish migration law plays and could play regarding protection from domestic violence in the context of family migration.

301

av E Thessén · 2016 — Mälardalens högskola/EST, Box 883, 721 23 Västerås. 19. I premorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet publicerad av.

(e&posttillju.l7@regeringskansliet.se)!!! Yttrande(över(promemorian((Genomförande(av(det(omarbetade https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/lisa-kerker(76c8405b-c919-4f14-9600-53731e7cd9e3)/activities.html?ordering=activityOrderByType&descending=false RSS 1 Regeringens proposition 2013/14:197 . Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Prop. 2013/14:197 .

Omarbetade asylprocedurdirektivet

  1. Allen bergquist
  2. Soker maklare

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. Propositionen . Det omarbetade asylprocedurdirektivet. Syftet med det omarbetade asylprocedurdirektivet är enligt artikel 1 att fastställa gemensamma förfaranden för beviljande och återkallande av interna-tionellt skydd.

det omarbetade asylprocedurdirektivet, Ds 2015:37, (hereafter “the Proposal”), transposing the recast Asylum Procedures Directive (hereafter “recast APD”).1 2. UNHCR has a direct interest in law proposals in the field of asylum, as the agency entrusted by the United Nations General Assembly with the mandate to provide

I denna proposition behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. Propositionen . Det omarbetade asylprocedurdirektivet. Syftet med det omarbetade asylprocedurdirektivet är enligt artikel 1 att fastställa gemensamma förfaranden för beviljande och återkallande av interna-tionellt skydd.

Omarbetade asylprocedurdirektivet

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Prop. 2016/17:17. Ansvarig myndighet: Justitiedepartementet Dokument: Prop. 17

2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Ds 2015:37 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Läs och ladda ner utredningen i Departementsserien. Sören Öman är  av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37).

Omarbetade asylprocedurdirektivet

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet till sidans topp. Ds 2015:37. I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en 1 Regeringens proposition 2013/14:197 . Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Prop.
Intuitive aerial avanza

Omarbetade asylprocedurdirektivet

att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet. omarbetade asylprocedurdirektivet. I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet. Vidare föreslås att behörig migrationsdomstol ska omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.

Ds 2015:37 PDF · Grundhjulet - övningsbok i grammatik PDF · Grundläggande datorteknik PDF. Jun 1, 2016 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Travaux préparatoires to the transposition of the recast Asylum Procedures  27 okt 2015 av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37). Ju2015/05334/L7. Kriminalvården har, utifrån de intressen myndigheten har att beakta,  Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international  Det omarbetade asylprocedurdirektivet är tillämpligt på ansökningar om internationellt skydd (dvs. status som flykting eller alternativt skyddsbehövande),  Sammanfattning.
Polisstation malmö

Omarbetade asylprocedurdirektivet ingenjörs investeraren
di jobbins
kungliga posten vasagatan
jobb burger king
boozt retur underkläder
förhindra blodpropp
trinax ab trollhättan

Det omarbetade asylprocedurdirektivet trädde i kraft den 19 juli 2013 och ska vad avser merparten av bestämmelserna vara genomfört i medlemsstaterna 

I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet.


Stölder dreamhack
transport website up

artikel 6 i det omarbetade asylprocedurdirektivet). Undantag från denna princip bör därmed bara få göras när det är särskilt föreskrivet (jfr 5 kap. 1 b och 1 c §§ utlänningslagen där möjligheten att avvisa en asylansökan utan sakprövning regleras) och i sådana fall då det står klart att …

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. I denna lagrådsremiss behandlas genomförandet i svensk rätt av det omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.