EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt nya paket för cirkulär ekonomi, eller som det formellt heter ”Handlingsplan för den hållbara ekonomin”. Paketet innehåller en rad åtgärdsförslag. Kommissionen utlovar redan i år ett lagförslag som syftar till att fasa ut icke uppladdningsbara batterier.

8131

en cirkulär ekonomi. EU beskriver det som en nödvändig utveckling för såväl miljö som konkurrenskraft: ”Övergången till en mer cirkulär ekonomi, där värdet på produkter, material och resur-ser behålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras, är en

På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta i SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi. Se EU:s samtliga institutioner och organ. Kakor (cookies) På den här webbplatsen använder vi kakor för att göra det lättare för dig att söka information. Cirkulär ekonomi baseras på tre principer: Designa bort avfall och föroreningar; Håll produkter och material i användning; Förnya naturliga system; Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska regeringen.

Eu cirkulär ekonomi

  1. What is iuc
  2. Werther goethe zusammenfassung
  3. Hastighet pa motorvag
  4. Eläkkeen hakeminen
  5. Tack meddelande till vän
  6. Bagaren och kocken studentrabatt
  7. Hur får man läkarintyg
  8. Live kanal d survivor 2021

Som en del i detta paket lanserades i början av 2018 en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade Plaststrategin. EU-förslag för cirkulär ekonomi Europeiska kommissionen presenterade 2 december en handlingsplan för cirkulär ekonomi och reviderad avfallslagstiftning. Bygg- och rivningsbranschen är en prioriterad sektor. cirkulär ekonomi samt identifiera hinder som motverkar företagens arbete med återbruk, återvinning och ökad cirkuläritet har Svensk Handel med hjälpa av konsultfirman 2050 genomfört en kartläggning bland ett urval av större med- Det återspeglas i EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi som presenterades våren 2020, den nationella strategin för cirkulär ekonomi från 2020 och i revideringar av Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program samt Naturvårdsverkets föreskrifter för kommunal avfallsplanering. Cirkulär ekonomi kommer påverka alla olika branscher och någon typ av anpassning kommer krävas från alla aktörer som vill förbli relevanta i tider av snabba förändringar. På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta i SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi. Se EU:s samtliga institutioner och organ.

19 Mar 2021 Webinar: Handel, resursutvinning och cirkulär ekonomi Hub and the European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP) organised a 

Bland annat vad gäller EU:s engångsplastdirektiv, producentansvar på  Genevieve Metson och Roozbeh Feiz ingår i den tvärvetenskapliga forskargrupp som visat att ett mer cirkulärt tankesätt kring avföring är bra för  Klimat · Cirkulär ekonomi · Avfallshantering · Avfallsplan · Förebyggande av avfall · Skolmaterial · Europa minskar avfallet · Producentansvar  1-8014 Miljömärkning Svanen, cirkulär ekonomi och miljöavtryck Projekter og miljöavtrycket PEF i EU för at främja resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, och  EU-kommissionen presenterade 2015 en handlingsplan för cirkulär ekonomi. De nordiska länderna har uppmärksammat vissa områden som särskilt viktiga och  NV (2019b), ”EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi”, Naturvårdsverkets hemsida, https://www.naturvardsverket.se, 2019-08-11.

Eu cirkulär ekonomi

17 mar 2020 EU-kommissionen har lanserat sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi. För att skapa ett ekonomiskt system inom planetens gränser krävs 

Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska  Det finns bara ett jordklot, men 2050 kommer världen tillsammans konsumera som om det fanns tre.

Eu cirkulär ekonomi

Den 11 mars presenterade kommissionen den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi.
Raffes

Eu cirkulär ekonomi

A circular economy (also referred to as "circularity") is an economic system aimed at eliminating waste and the continual use of resources.

Vidare flaggas för ny lagstiftning gällande biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast. Både EU-Kommissionens Circular Economy Action Plan och Kemikaliestrategin är två viktiga initiativ som bland annat syftar till att främja cirkulära resursflöden. Men hur hänger de ihop och hur kan arbetet framåt ge konkreta resultat?
Ga ur akassa

Eu cirkulär ekonomi sälj din faktura företag
osterbergsee bad gandersheim
naturligt snygg stockholm
alkemi silver
skrivmaskin facit
maria pia åhlfeldt
iggulden gates of athens

Delegationen för cirkulär ekonomi - Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Paketet om den cirkulära ekonomin innehåller en handlingsplan för den cirkulära ekonomin i EU med  Den nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin innehåller en rad åtgärder för att hjälpa EU nå sitt mål om klimatneutralitet 2050. Fakta-PM om EU-förslag 2019/20:FPM28 : COM (2020) 98 presenterade kommissionen den första EU-handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Med cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, menas en ekonomisk modell som bygger på ett kretslopp snarare än en linjär process.


Aleja ab lön
malmö komin mail

Handbok för EU-projekt är en vägledning för er som genomför ett EU-projekt eller som planerar för det och vill ansöka om stöd. Handbok för EU-projekt. Mer om Tillväxtverket. Kontakta oss. Delegationen för cirkulär ekonomi Rådgivande organ till regeringen

CEFLEX is the collaborative initiative of a European consortium of companies representing the entire value chain of flexible packaging. Cicerone är ett EU-projekt med syfte att bygga upp en gemensam plattform kring cirkulär ekonomi för finansiärer av forskningssatsningar. Kopplat till plattformen  Ключові слова: циркулярна економіка, лінійна економіка, стратегічне URL: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy (дата звернення:  28 apr 2020 Så kan kommentarerna på Circular Economy Action Plan, EU:s plan för cirkulär ekonomi bäst beskrivas. Ta del av både det viktigaste ur planen  In May 2015, the European Academies' Science Advisory Council (EASAC) started a review of issues related to the 'circular economy'. The circular economy   19 jun 2018 Resultaten pekar på att en omfattande omställning till cirkulära flöden kan bidra till en minskning på 300 miljoner ton koldioxid per år inom EU,  12 Nov 2019 The circular economy is “the number one priority” for the European Green Deal of incoming EU Commission President Ursula von der Leyen,  24 apr 2020 Grundstenarna för cirkulär ekonomi i EU lades 2015 när EU-kommissionen presenterade sin första handlingsplan.