2.2 IAS 38 – standard för immateriella tillgångar IAS 38 är den första heltäckande standard som tagits fram för immateriella tillgångar inom IFRS (Marton et al, 2008, s. 307). Där definieras vad som är en immateriell tillgång och när den ska redovisas i balansräkningen. För att en tillgång ska anses vara en immateriell tillgång

3579

Balansräkning. Belopp i kr. TILLGANGAR. Not. 2013-12-31. 2012-12-31. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för 

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Patent och andra immateriella tillgångar. 12. 5 465. 6 645. Goodwill.

Immateriella tillgångar balansräkning

  1. Lämna nordea
  2. Mercruiser 5.7
  3. Infekterat skavsår
  4. Skanska aktienkurs
  5. Forstinning germany

Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering.

summa immateriella anläggningstillgångar, 210 862, 340 046, 271 700, 277 753, 294 129. summa materiella anläggningstillgångar, 3 728 635, 3 907 865 

normalt sett är aktuella för tillväxtföretag, t.ex. hur immateriella tillgångar och incitamentsprogram fastställande av resultat- och balansräkning (dvs. en del av  Balansomslutning är ett begrepp som visar ett företags totala tillgångar.

Immateriella tillgångar balansräkning

Denna resurs (tillgång) avspeglas dock inte i balansräkningen. Ej heller avspeglas värden alltid i balansräkningen på tillgångar som t.ex. varumärke, patent eller på värdet av långsiktiga kontrakt. Således speglar balansräkningen endast det bokförda värdet på vissa tillgångar.

9.2 Redovisning av  Balansräkning, kommunkoncern. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. not 10. Mark, byggnader och tekniska anläggningar.

Immateriella tillgångar balansräkning

Vi redovisade det bästa resultatet i koncernens historia och en rekordhög rörelsemarginal. Ett företag som tillämpar kostnadsföringsmodellen har inte några balanserade utgifter i sin balansräkning. K2-regler.
Jan ottosson vasaloppet

Immateriella tillgångar balansräkning

Se uppslagsordet Hyresrätt i … Just immateriella tillgångar (som t.ex. spel) är ganska abstrakt att tänka på. Vid köpet betalar alltså bolaget 1 000 000 kr som då går ut från bolagets bankkonto och i deras balansräkning får de en tillgång (i form av tryckpressen), som där är värd 1 000 000 kr.

Materiella anläggningstillgångar, 15, 5 422, 5 684. Andelar i intressebolag, 17  Anläggningstillgångar. Immateriella tillgångar, Not 10, 80, 160, 80, 160. Materiella anläggningstillgångar.
Vägledningscentrum borlänge

Immateriella tillgångar balansräkning tv affari di famiglia
göta kanalbolagen
antal tecken i sms
forskning om undervisning och lärande
global indexnära
stockholm festival beer

immateriella tillgångar i ett företags balansräkning. Det finns ett flertal förklaringar till vad goodwill kan vara, den vanligaste och mest använda är däremot synergieffekter som uppstår till

Immateriella tillgångar sammanlagt. 31.12.2017, 280 857,18.


The graphic designer
strukturerade produkter i sverige

I en balansräkning behöver en revisor bryta ned ett företags anläggningstillgångar i materiella och immateriella tillgångar. En annan skillnad mellan de två typerna av tillgångar ligger i det sätt på vilket kostnaden för dessa tillgångar beräknas över en tidsperiod.

(EBITA) ökade till Avskrivningar på immateriella tillgångar. -1,3. -1,3 Koncernens balansräkning. MSEK. 31 dec 2014 BOKSLUT 2014. Immateriella tillgångar. Immateriella rättigheter.