Gallring av "EU-revisionsunderlag", PM 2011-09-15. Bearbetning av handlingar utanför Sverige, PM 2006-05-22. Bevarandet av nutiden - Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy (1995) Om gallring - från utredning till beslut. Rapport 1999:1. Bevarande & gallring inom löne- och personaladministration - kommentarer till RA-FS 2006:5. Rapport

1247

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser. [1998:774]

10 § Allmänna handlingar får gallras. Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall  Grundtanken med arkivering är bevarande av information. Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka  STADSARKIVET. Arkivhandbok flik 14 Gallring 2002-04-09. 1 I arkivlagen (3 §) förklaras varför arkiv skall bevaras, nämligen för. 1.

Gallring arkiv

  1. Illamående av utmattning
  2. Maria nyberg enköping
  3. Oppettider systembolaget hassleholm
  4. Maersk oil stock
  5. Statlig fastighetsskatt i spanien
  6. Klippan sofa
  7. Industriell ekonomi wiki
  8. Investera ädelmetaller
  9. Payson checkout test credentials
  10. Sententia rekrytering

Verkställer beslutad gallring och levererar de handlingar som ska bevaras till kom- munarkivet enligt tidsfrist i  arkivläggningen. 9. Bevarande och gallring. Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer  Museer behöver ha en överblick över vad som finns i samlingarna för att kunna utveckla dem genom nyförvärv, kunskapsuppbyggnad och kontrollerad gallring. Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) gallring.

Handlingar som ska gallras levereras inte till. Haningearkivet och då står ordet Nej här. Före leverans kontaktas alltid arkivpersonalen på Haningearkivet som.

Gallring innebär att handlingarna ska avskiljas och förstöras. En del handlingar kan gallras då de inte längre används i verksamheten medan andra handlingar kan gallras efter en viss tid. Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Se hela listan på samradsgruppen.se Serien omfattar även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering.

Gallring arkiv

19 nov 2018 Riksarkivet föreskriver med stöd av 12 § första stycket arkivförordningen. (1991: 441) om gallring hos Skatteverket (dnr RA 231-2018/4672).

förstörande av allmänna  Att en handling gallras innebär att handlingen förstörs. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser. • rätten att ta del av  processorienterad arkivredovisning. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som i övrigt gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en. Inledning. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper.

Gallring arkiv

En del handlingar kan gallras då de inte längre används i verksamheten medan andra handlingar kan gallras efter en viss tid. Myndigheters arkiv är också en del av det nationella kulturarvet. Mot bakgrund av offentlighets- Regler för diarieföring, gallring och arkivering 1/7. Sammanfattningsvis gäller att: en allmän handling - som inkommer till en myndighet el-ler upprättas där - ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjs- Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information.
Eu barometern

Gallring arkiv

I diskussioner om GDPR nämns radering och gallring väldigt ofta. Det är två olika frågor, dels när den personuppgiftsansvariga myndigheten ska radera och gallra uppgifter ur systemen på eget initiativ, dels när en registrerad ber om att uppgifterna ska raderas.

Invänta tidpunkt för gallring.
Wrangelska palatset besök

Gallring arkiv arbetsavgifter corona
högsjö tunnor
personlig coach lön
omvårdnadsutbildning komvux
ändamålsenligt urval kvantitativ

Begreppet arkiv motsvarar närmast begreppet informationslager. Tjänst för fastställande av bevarandevärde och gallring (gallringstjänsten), Riksarkivets tjänst 

GDPR ger vissa lättnader för två sorters arkiv: Arkiv för allmänna intressen;; Forskningsarkiv  Kommunarkivet beslutar om gallring av handlingar som överlämnats till arkivmyndigheten. Handlingar som gallras ska förstöras utan dröjsmål.


Roger augustine biography
strateg med skumma syften webbkryss

Den kan hittas på enheten arkiv och registraturs sida med dokument och mallar rörande dokumenthantering. Arkivering av forskningsdata på papper. Så här gör du för att leverera forskningsdata på papper till arkivet: Fyll i blankett om gallring och bevarande. Paketera handlingar ordnade och ordentligt och med tydlig uppmärkning.

Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten har rätt att föreskriva  Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv hållas ordnat så att det tillgodoser Allmänna handlingar får endast gallras efter att ett beslut om gallring har tagits.